Klubblokal,ungdomsverksamhet

Nu är sommaren över och nu startar klubblokal sitt öppethållande och ungdomsverksamheten

startar den 1/10  klockan 1800-2000.

Varmt välkommen.