Havsöringsfiske för våra ungdomar

Fiske för våra ungdomar i vår ungdomsgrupp.

I Gullvik på lördag 14/11 kl 9-13.

Samling Storsandsvägen Munkudde