Månad: maj 2022

Svar angående Sportfiske i Örnsköldsviks Kommun från Centerpartiet

Vi ser fiske, sportfiske och det kustnära småskaliga fisket som en möjlighet för människor ochverksamheter att utvecklas. Att man nu flyttat ut trålgränsen till 12 sjömil är positivt och vi hoppasatt de ska ge de effekter som förväntas. Samtidigt som trålgränsen flyttas är det viktigt att detsmåskaliga kustnära yrkesfisket kan fortsätta bedrivas och utvecklas. Säl …

Svar angående Sportfiske i Örnsköldsviks Kommun från Centerpartiet Läs mer »