Det finns nu möjlighet att köpa fiskekort direkt via nätet eller via din smartphone:  https://www.ifiske.se/fiske-storfiskarna.htm

Fiskevattens- och fiskevårdskommittén jobbar med våra klubbvatten och andra projekt. SFK Storfiskarna arrenderar och förvaltar Svarttjärn i Själevad, Strömsån i Ström, Lomsjöns FVO och Hamptjärn i Sund.

Svart

Svarttjärn, som även kalkas varje år, planterar vi in röding och regnbåge i. Där finns utedass, två fina vindskydd med grillplatser och ved, vilket säkert har bidragit till att tjärnen är ett av kommunens mest besökta fiskevatten. Fiskekort finns att köpa på www.ifiske.se/fiske-storfiskarna och Coop i Själevad. Max två (2) fiskekort per person och dag. Fiskekortet gäller från kl. 06:00 till kl. 24:00. Klubbmedlemmar kan lösa årskort.

strömsån rättmarkerad.png-for-web-large

Strömsån är kommunens meteeldorado, som även är välkänt i övriga Sverige. Varje vår vandrar id och braxen i rekordformat upp i ån för att leka och då är chanserna stora att få napp. Strömsån har även bra gädd- och abborrfiske. I Strömsån fiskar medlemmar gratis medan övriga löser fiskekort. Fiskekort finns att köpa på www.ifiske.se/fiske-storfiskarna.htm

Lomsjön

Lomsjöns FVO är klubbens senaste fiskevattenprojekt. Delar av fiskevårdsområdet kommer att fungera som ungdomsskola i fiskevård, där ungdomar i ungdomskommittén kommer att arbeta för att få en bättre vattenmiljö och sedan följa upp projektet i flera år. I Lomsjöns FVO fiskar medlemmar i SFK Storfiskarna gratis medan övriga löser fiskekort. Fiskekort finns att köpa på www.ifiske.se/fiske-storfiskarna.htm

För mer information kontakta Lars-Åke Sjölund, 070-249 79 94.

Hamptjärn i Sund, Domsjö, där planterar vi in röding och regnbåge.

Fiskekort finns att köpa på www.ifiske.se/fiske-storfiskarna.htm och Coop i Själevad. Max två (2) fiskekort per person och dag. Fiskekortet gäller från kl. 06:00 till kl. 24:00. Klubbmedlemmar kan lösa årskort.

Fiskekort:

Strömsån: dygnskort 40 kr, årskort 200 kr och gruppårskort (två vuxna och deras barn under 17 år) 300 kr.

Lomsjöns FVO:  dygnskort 30 kr, årskort 200 kr och årskort för familj 300 kr.

Svarttjärn och Hamptjärn: 150 kr för 12 timmar under de två första veckorna efter fiskeöppning, sedan 100 kr för 12 timmar och man får ta tre (3) fiskar per fiskekort. Max två (2) fiskekort per person och dag får köpas.

Det går även bra att swisha kostnaden för fiskekort till 123 664 90 73 och skriv då vilket fiskevatten det gäller. Om man inte skriver vilken sjö man fiskar i är fiskekortet ogiltigt. Fiskekortet som köps via Swish gäller 15 minuter efter det att betalning gjorts.     

Medlemmar kan köpa årskort till Svarttjärn och Hamptjärn, som betalas in på SFK Storfiskarnas Plusgirokonto nr 435 66 35-5 och det kostar 600 kr för en sjö och 800 kr för båda sjöarna. Fångstbegränsningen är max tre (3) fiskar per dygn.

Årskortet skickas med post eller hämtas efter att ansvarig kontrollerat att medlemsavgiften är betald.

Fiskeregler:

ALLMÄNNA VILLKOR / Strömsån

SFK Storfiskarnas klubbvatten = medlemskort gäller som fiskekort i Strömsån. Icke-medlemmar löser fiskekort enligt ovan.

För att man inte ska felkroka eller rycka fast fisken är det endast mete, fluga eller jiggfiske med enkelkrok som är tillåtet från 1 april till 31 maj, det vill säga under den period som id och braxen leker. Från och med 1 juni får man börja använda drag och wobbler vid fiske i Strömsån.

Catch and releasefiske bör användas. Max 5 fiskar får behållas per person och dag i Strömsån.

ALLMÄNNA VILLKOR / Svarttjärn i Själevad och Hamptjärn i Sund

Man får köpa max två (2) fiskekort per person och dag.
Fiskekortet gäller från kl. 06:00 till kl. 24:00. Fiskeförbud råder från kl. 24:00 till kl. 06:00.
Fiskekortet ska medföras vid fiske och ska mot anmodan uppvisas.
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas till annan person. Fiskekortsinnehavaren ska kunna visa körkort eller kunna identifiera sig på annat sätt.
Fiskekortet berättigar till fiske med ett (1) handredskap.
Fiske får endast ske från land, landfasta bryggor eller is. Medlem i SFK Storfiskarna som köpt fiskekort får dock fiska från flytring i Hamptjärn. Max fem flytringar får befinna sig samtidigt på sjön.
Fiskekortet berättigar till en fångst av max tre (3) fiskar.
Barn under 18 år har rätt att fiska på målsmans fiskekort, dock gäller totalt tre (3) fiskar per kort samt ett (1) handredskap per person.

DU RISKERAR BÖTER OM REGLER EJ FÖLJS!

NY FISKELAG
31§ En fiskevårdsområdesförening får ta ut en avgift om någon som har rätt att fiska inom fiskevårdsområdet fiskar i strid mot förbud eller villkor som enligt stadgarna eller fiskestämmans beslut gäller för fisket inom området.

Med anledning av detta har SFK Storfiskarna beslutat att införa följande avgifter vid överträdelse:

* Fiske när fiskeförbud råder: 4 000 kr
* Fiske med felaktigt redskap eller bete: 500 kr
* Fiske med för många redskap: 500 kr per redskap
* Nedskräpning: 500 kr
* Fiske från ej tillåtet flytetyg: 2 000 kr

Maximalt bötesbelopp är 5 250 kr per person och händelse.

Övriga regler:
TÄNK PÅ ELDFARAN!
Elda endast på anvisad plats.
Ved finns, dock ej kluven så ta med egen yxa och såg.
Tänk på att många fler vill kunna elda, så elda med förstånd.
Skräpa inte ner, ta med soporna hem.