Medlemskap och förmåner

Postgironummer
435 66 35 – 5

Medlemsavgifter 2020
Junior 100 kr (Födda 2005 eller senare)
Senior 200 kr
Familj 300 kr

Medlemsavgiften kan betalas på internet, skriv då namn under meddelande och medlemsnummer om du redan är medlem. Maila sedan Din adress och tel.nr. samt födelsedata (månad och år) på alla som avgiften gäller till lars.ake@sfk-storfiskarna.se.

Eller ring medlemsansvarig: Lage Jonsson 070-326 93 11 

Medlemsförmåner 2020

  • Gratis fiske i Strömsån
  • Möjlighet att köpa årskort till Svarttjärn eller Hamptjärn (700kr senior och 350kr junior)
  • Medlemstidningen Blänket  + 2st nyhetsbrev, dessutom en del andra fördelar vid våra evenemang

Rabatter
Som medlem får du mot uppvisande av medlemskort rabatter i vissa butiker, enligt följande:

  • UteKompaniet – 10% på fiskegrejor, ej på motor eller elektronik
  • BePe macken i Gullänget – Fiske: 200-600kr 10%, 600- kr 20%
  • Naturkompaniet – 10% på fiske
  • Alloffice – 15% på förbrukningsvaror, ej elektronik. Uppge att ni är medlem i SFK Storfiskarna och visa giltigt medlemskort. Endast kontant betalning!

Ovanstående gäller på ej nedsatta varor och vid uppvisande av giltigt medlemskort.

Övrigt
Öppet hus i klubblokalen onsdagar kl. 18:00.