Vi ser fiske, sportfiske och det kustnära småskaliga fisket som en möjlighet för människor och
verksamheter att utvecklas. Att man nu flyttat ut trålgränsen till 12 sjömil är positivt och vi hoppas
att de ska ge de effekter som förväntas. Samtidigt som trålgränsen flyttas är det viktigt att det
småskaliga kustnära yrkesfisket kan fortsätta bedrivas och utvecklas. Säl och skarv är ett stort
problem, både i Örnsköldsvik, och på väldigt många andra ställen runt om i Sverige. Här behöver man
på nationellt håll ta ett större ansvar och faktiskt göra det mer intressant att bedriva jakt på både säl
och skarv.
I våra strömmande vatten finns stora möjligheter att utveckla fisket genom ökade biotopsåtgärder,
rivning av ej använda fiskvandringshinder och väl avvägda fångstbegränsningar. Fisketurism blir en
allt populärare verksamhet på landsbygden och i Örnsköldsvik finns stora möjligheter att ta detta till
nivåer som liknar exempelvis Ammarnäs. Förutsättningar för det är att kommunen agerar
möjliggörare och genom att minska regelkrångel skapa enkla sätt att starta och utveckla företag inom
fiskenäringen.
Sportfiske ger så mycket, rekreation, fysisk aktivitet och gemenskap, för att nämna några fördelar.
Att då möjliggöra sportfisket för barn och unga ser vi som en självklarhet och ska uppmuntras. Här
behöver samhället i stort hjälpas åt för att med information nå ut till alla barn och unga. Att alla upp
till 17 år kan fiska gratis är mycket bra och ska fortsätta.
Tillgängligheten till våra vatten är viktig och ska bli ännu bättre. Genom att fortsätta arbetet med att
tillgänglighetsanpassa mer vatten samt att synliggöra informationen kring vad som gäller vid varje
vatten kan vi ge fler människor möjlighet att prova på sportfiske. Samarbetet mellan markägare,
kommun och fiskevårdsområden behöver fungera för att detta ska lyckas.
Slutligen kan vi konstatera att Örnsköldsvik har stor potential att bli en av Europas främsta platser för
sportfiske. Vi har redan idag ett gäddfiske i världsklass, abborrfiske som är bra, flera åar och älvar
med stora möjligheter och ett väl utbyggt system med fiskevårdsområden. Med god förvaltning och
gott samarbete mellan alla aktörer kan vi tillsammans lyfta sportfisket till nya högre nivåer.
Björn Olsson (C) Ansvarig talesperson i fiskefrågor