SFK Storfiskarna arrangerade en sportfiskedag för Nolaskolans språkintroduktions klass på friluftscentralen med 30 elever från Ukraina, Eritrea, Somalia m fl. De fick information om sportfiskets grunder och fisket i Örnsköldsviks kommun. De fick lära sig kasta, meta i Moälven samt öka sin kunskap om allemansrätten. En lyckad dag där även flera fick napp. Tack Kultur och fritid för hjälp med dagen, samt stöd av Sportfiskarna, Nedre Moälvens FVO och Naturkompaniet.