Storfiskarlotteriet.

Dragning på Storfiskarlotteriet har varit, vinnarna

kommer att få sina priser på Årsmötet den 15/2

på Gnistan.

De som inte kommer får meddelande eller telefonsamtal

från klubben.