Alla är välkomna till nedanstående studiecirkel, ingen föranmälan krävs.

Studiecirkel

Fiskevård i rinnande vatten

 

Vi träffas och diskuterar fiskevård utifrån en handbok — Ekologisk restaurering av vattendrag.

Datum: 4,11 och 18 december 2018 samt 8, 15, 22, 29 januari 2019. Tid kl. 19-21

Plats: SFK Storfiskarnas lokal på Handskmakargatan 5 i Järved.

Studieliteratur är handboken ”Ekologisk restaurering av vattendrag”.
Handboken laddas ner gratis som PDF på Havs- och vattenmyndighetens eller SLUs webplats.
Inför träffarna läser vi kapitel ur boken enligt listan och diskuterar sedan innehållet tillsammans.
Avslutningsvis görs en utvärdering och en planering för sommarens fiskevård.

Anders Forsberg
Miljö- och arbetsenheten
072 529 18 96
anders.b.forsberg@ornskoldsvik.se

 

 

 

Innehåll

Ekologisk restaurering av vattendrag
Erik Degerman 2008, 294 sidor

4/12   Kapitel 1 Inledning 4 sidor

Kapitel 2 Vattenlandskapet 14 sidor

Kapitel 3 Juridiska frågor 6 sidor

11/12 Kapitel 4 Genomförande av restaureringsprojekt 22 sidor

Kapitel 5.1 Åtgärder: Förändrat landskap 9 sidor

18/12 Kapitel 5.2 Åtgärder: Anläggning av våtmark 21 sidor

Kapitel 5.3 Åtgärder: Ekologiskt funktionella kantzoner 19 sidor

8/1     Kapitel 5.4 Åtgärder: Tillförsel av död ved 12 sidor

Kapitel 5.5 Åtgärder: Utrivning av dammar 17 sidor

15/1  Kapitel 5.6 Åtgärder: Miljöanpassade lågvattenflöden 10 sidor

Kapitel 5.7 Åtgärder: Fiskvägar 31 sidor

22/1  Kapitel 5.8 Åtgärder: Väg- och järnvägspassager 19 sidor

Kapitel 5.9 Åtgärder: Biotopvård i skogsvattendrag och älvar 21 sidor

29/1  Kapitel 5.10 Åtgärder: Biotopvård i slättlands- och jordbruksvattendrag 15 sidor                                                                                                                                                                                                    Kapitel 5.11 Åtgärder: Etablering av lekområden för strömlekande fisk 16 sidor                                                                                                                                                                                                                Kapitel 6 Dokumentation och effektuppföljning 5 sidor