Flugsmällenappet 10 april 2019
Plats: Björnsjösjön
Största
  Lag Vikt par abborrar
1 Elias och Roger 6830 1383
2 Torbjörn och Kjell 4917  
3 Jennie och Inga-Lill 4107 840
4 Pentti och Per 3479 1059
5 Lars-Åke och Börje 3276  
6 Gösta och Kent 2991  
7 Birger och Marianne 2017  
8 Leena och Margith 2005  
9 Per-Åke och Gunborg 1936  
10 Johnny och John 1217