Insatstävling Mete
Höglandssjön, Gullänget
Den 8 juli 2020
Herrar
Plac. Namn Vikt
1 Per-Åke Persson 1.269 gr
2 Urban Pettersson 1.229 gr
3 Johnny Westman 464 gr
4 Kent Lundkvist 268 gr
5 Bertil Söderquist 253 gr
6 Pentti Kokko 60 gr
Börje Hellström Bröt
Lage Jonsson Bröt
Bertil Ahlberg Bröt
3.543 gr
Damer
Plac. Namn Vikt
1 Leena Koskela 529 gr
2 Gunborg Lundkvist 269 gr
3 Edith Andersson 143 gr
941 gr
Totalvikt 4.484 gr
Snittvikt    374 gr