Insatstävling Mete
Nysjön med å, Norrflärke
Den 22 juli 2020
Herrar
Plac. Namn Vikt
1 Börje Hellström 5.277 gr
2 Torbjörn Hällström 2.864 gr
3 Johnny Westman 2.360 gr
4 Lennart Forsberg 2.059 gr
5 Per-Åke Persson 1.748 gr
6 Bertil Söderquist 1.070 gr
7 Pentti Kokko 748 gr
8 Kent Lundkvist 723 gr
16.849 gr
Damer
Plac. Namn Vikt
1 Margith Hällström 1.580 gr
2 Leena Koskela 1.502 gr
3 Edith Andersson 993 gr
4 Gunborg Lundkvist 725 gr
4.800 gr
Totalvikt 21.649 gr
Snittvikt 1.804 gr