Insatstävling Mete
Bredbyån med sel, Tjärnstugan Bredbyn
Den 29 juli 2020
Herrar
Plac. Namn Vikt
1 Bertil Söderquist 13.590 gr
2 Per-Åke Persson 10.282 gr
3 Torbjörn Hällström 3.403 gr
4 Börje Hellström 3.337 gr
5 Johnny Westman 1.871 gr
6 Pentti Kokko 1.332 gr
33.815 gr
Damer
Plac. Namn Vikt
1 Margith Hällström 6.931 gr
2 Leena Koskela 626 gr
3 Edith Andersson 205 gr
7.762 gr
Totalvikt 41.577 gr