Insatstävling Mete
Öviksfjärden, Sjögatan
Den 6 september 2020
Herrar
Plac. Namn Vikt
1 Lennart Forsberg 3.882 gr
2 Börje Hellström 2.748 gr
3 Arne Byström 2.156 gr
4 Kent Lundkvist 1.601 gr
5 Bertil Söderquist 1.179 gr
6 Johnny Westman 1.043 gr
7 Pentti Kokko 857 gr
8 Bertil Ahlberg 612 gr
9 John Norberg 154 gr
14.232 gr
Damer
Plac. Namn Vikt
1 Gunborg Lundkvist 1.220 gr
2 Leena Koskela 446 gr
1.666 gr
Totalvikt 15.898 gr
Snittvikt 1.445 gr