Inställda möte p g a Coronarestriktionerna

P g a de nya Coronarestriktionerna ställs alla styrelsemöten och

planeringsmöten i SFK Storfiskarnas regi in tills vidare.